Hosting 10Gb 1 năm

3,600,000VNĐ

SSD: 10Gb
CPU: 2
Ram: 4Gb
Addon domain: Unlimited
Subdomain: Unlimited
Database: Unlimited
Nơi đặt server: Việt Nam

Danh mục: