HOSTING CHUYÊN DỤNG – SERVER ĐẶT TẠI VIỆT NAM

 • Máy chủ chuyên dụng chịu tải tốt
 • Full SSD RAID-10
 • Php Phiên bản 7.x
 • MariaDB 10.3.17
 • Memcached Server
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Băng thông không giới hạn
 • Location: Việt Nam

Hosting TG 1


SSD: 2Gb
CPU: 2
Ram: 2Gb
Addon domain: 2
Subdomain: Unlimited
Database: Unlimited
Nơi đặt server:  Việt Nam

1 năm 100.000đ/Tháng 2 năm 90.000đ/Tháng 3 năm 80.000đ/Tháng

Hosting TG2


SSD: 3Gb
CPU: 2
Ram: 2Gb
Addon domain: 3
Subdomain: Unlimited
Database: Unlimited
Nơi đặt server:  Việt Nam

1 năm 130.000đ/Tháng 2 năm 117.000đ/Tháng 3 năm 104.000đ/Tháng

Hosting TG3


SSD: 5Gb
CPU: 2
Ram: 4Gb
Addon domain: 7
Subdomain: Unlimited
Database: Unlimited
Nơi đặt server: Việt Nam

1 năm 200.000đ/Tháng 2 năm 180.000đ/Tháng 3 năm 160.000đ/Tháng

Hosting TG-VIP


SSD: 10Gb
CPU: 2
Ram: 4Gb
Addon domain: Unlimited
Subdomain: Unlimited
Database: Unlimited
Nơi đặt server: Việt Nam

1 năm 300.000đ/Tháng 2 năm 270.000đ/Tháng 3 năm 240.000đ/Tháng
 • Áp dụng cho thanh toán ít nhất 12 tháng
 • Đăng ký 2 năm được giảm 20%
 • Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT